Látogatás

Belépőjegy árak 

– Teljes árú jegy: 600 Ft

– 50 %-os kedvezményes jegy: 300 Ft

Kiterjesztve az Európai Gazdasági Térségből érkezőkre (EU, Norvégia, Izland, Lichtens­tein, Svájc)

  1. 6 – 26 év közötti személyek
  2. 62 – 70 év közötti személyek
  3. Amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér és annak a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő)
  4. Amennyiben a társadalmi nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18 § (2a) bekezdése szerint öregségi teljes nyugellátásban részesül.

Ingyenes belépésre jogosultak:

Kiterjesztve az Európai Gazdasági Térségből érkezőkre

1. Kiskorúak 6. életévük betöltéséig.

2. Fogyatékossággal élők + jogosultanként 1 fő kísérő

3. A legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos
hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagjai (Pulszky Társaság – Magyar
Múzeumi Egyesület, Magyar Könyvtárosok Egyesülete,  Magyar Levéltárosok Egyesülete)

4. A miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,
valamint a nemzetközi szerződések alapján erre jogosultak (pl. ICOM, ICOMOS)

5. A közoktatásban dolgozó pedagógusok az adott tanévre
érvényesített pedagógus igazolván­nyal.

6. Aki a 70. életévét betöltötte.

7. A hónap első vasárnapján a 26. életévüket be nem töltött
személyek

8. A hónap első vasárnapján az a személy, aki 18. év alatti
személyt kísér és annak a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2
fő).

9. Bárki Magyarország Nemzeti Ünnepein: március 15.,
augusztus 20., október 23.

10. A z aszódi oktatási, nevelési intézmények diákjai, óvodásai

Tárlatvezetés:

(1 csoport maximum 30 fő): 3000 Ft A tárlatvezetés megrendelőlapja innen tölthető le.

Múzeumpedagógiai foglalkozás (1 csoport maximum 20 fő): 800 Ft/fő (A múzeumi belépő árát tartalmazza.) A múzeumpedagógiai foglalkozás megrendelőlapja innen tölthető le.

Fotójegy: 300 Ft

Mozgókép felvétel jegye: Előzetes intézményvezetői engedély és megállapodás szerint.

Rendkívüli nyitvatartás díja (Nyitva tartási időn kívül nyitás): 2000 Ft

Kutatás: Előzetes intézményvezetői engedély alapján.