Muzeális gyűjtemény

A PETŐFI KÖZÉRDEKŰ MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY jogelődje a PETŐFI MÚZEUM 1958. május 11-én, a Galgamenti Hetek ünnepi eseményeként nyitotta meg kapuit.

A Petőfi Múzeumnak otthont adó épületegyüttes építéstörténete a XVIII. század elején kezdődött, majd több lépcsőben alakult ki. 1727-től az evangélikusok kisgimnáziuma (Scola Latina) működött ezen a helyen mintegy száz éven keresztül. Az iskola iránti érdeklődés nem csak helyben, hanem a szomszédos megyékben is jelentős volt, ezért Podmaniczky II. János és Podmaniczky Sándor külön iskolát építettek az 1770-es években, mely még földszintes, vegyes falazatú, ( homokkő és tégla amit helyben bányásztak és a helyi Podmaniczky téglavetőben készítettek ) zsuptetős épület volt. Az intézményben neves tanárok később nevessé vált diákokat oktattak. Közülük is kiemelkedik a múzeum névadója, Petőfi Sándor, aki 1835-től 1838-ig Koren István professzorsága idején volt az iskola tanulója.

1868-tól 1886-ig tanított Csengey Gusztáv a kor kiemelkedő tanáregyénisége, költő és író. Ez idő alatt több évig igazgatója az algimnáziumnak. Ő az aszódi Petőfi- kultusz ébresztője, a múzeum falán elhelyezett emléktáblán olvasható epigramma szerzője.

1872-ben a földszintes iskola falaira emeletet húztak, így kapta klasszicista stílusú jellegét az épület, majd főgimnáziumi rangra emelése után újabb épületekkel bővítették. Ekkor épült a főépület mögött egy kisebb, egy emeletes, e mellett egy jellegtelen kiképzésű földszintes épületsor melyben ma az irodák találhatók. Ezt egészíti ki a múlt század végén épített korábban tornateremként, majd rajzteremként használt egyterű épület, amely ma az időszaki kiállításoknak ad helyet ma Galéria.

Az épületegyüttest 1931-től Fiúinternátusként működött, majd az 1948-as államosításkor szükséglakásokat alakítottak ki benne.

Ezt az állapotot 1958-ban a múzeum létrehozása szüntette meg az Aszódi Járási Tanács döntésével és a Pest megyei Tanács jelentős anyagi költségvállalásával. A volt főgimnázium épülete az aszódi járás múzeuma lett, később 1962-től, a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának megszervezését követően, a szervezet egyik tájmúzeuma. Feladatul kapta a Petőfi kultusz ápolását és a Galga-mente régészeti, történeti és néprajzi emlékeinek gyűjtését, feldolgozását, megőrzését és bemutatását. Mind e mellett a múzeum szakmai felügyeletet gyakorol a Galga-mente falumúzeumai felett. A Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény állandó kiállításának helyt adó épülete egyben Pest megye legrégibb iskolatörténeti, irodalomtörténeti műemlék épülete.

A múzeum közművelődési tevékenységét a gyűjtőterület falvaival szorosan együttműködve végzi. Elsődlegesen a fiatal korosztályok kulturális nevelését, a hagyományok ápolását, megismerését és tiszteletét tartja szem előtt. Ennek megfelelően szerveződnek időszaki kiállítások, múzeumi órák, vetélkedők és múzeumpedagógiai foglalkozások.

A múzeum saját gondozásában megjelentetett sorozatok a Múzeumi Füzetek és a Galga Menti Műhely kiadványai.

2007-ben az Oktatási és Kulturális Minisztérium muzeális gyűjtemény és kiállítóhely státuszba sorolta az intézményt. A megyei múzeumigazgatóság gazdasági intézkedései 2011-ben megszüntették a muzeológus munkakörök javát, 2012-ben pedig Aszód városára szűkítették szakmai gyűjtőkörét. Kulturális javainak védelmére ezért Aszód Város Önkormányzata megalapította az Aszód Városi Kulturális Központ elnevezésű közgyűjteményi és kulturális intézményt, amely a Városi Könyvtár, a Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, valamint a Korona Ház egyesítésével jött létre.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 2013-ban kelt Működési Engedélyében a múzeum visszakapta az eredeti gyűjtőterületét: Acsa, Aszód, Bag, Dány, Domony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Püspökhatvan, Tura, Valkó, Vácegres, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Verseg és Zsámbok.

A zárolt, de kiállítási jogosultsággal rendelkező régészeti gyűjtemény mellett 2013-óta nyitottan kezelhető a néprajzi és történeti gyűjteményegység, majd 2014-ben a művészettörténeti emlékek anyagának zárolását is feloldották.

Az új intézmény a szakmai szempontokhoz igazodva maga gondoskodhat, a múzeum fenntartásáról. Szakmai irányítása az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve valósul meg. Gyűjteményeinek bemutatását, őrzését, kezelését és gyarapítását ennek felelősségével és szakmai igényességével látja el.

Munkatársak

történész, muzeológus
múzeumpedagógus
gyűjteménykezelő

Elérhetőség:

Tel: 06-28-780-176

e-mail: info@avkk.hu

Nyitvatartás

április 1- október 31:

hétfő-péntek: 8.00 – 16.00

szombat: 9.00 – 15.00

vasárnap: zárva

Téli nyitvatartás

november 1-március 31.

hétfő – péntek 8.00–16.00

szombat – vasárnap: zárva