Aktuális hírek

Vankóné Dudás Juli 100

Február 16-án 16:00-tól szeretettel várjuk Önöket Vankóné Dudás Juló születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett kiállítással egybekötött könyvbemutatóra. Helyszín: AVKK Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Galériája. | > |

Eseménynaptár

Néprajzos

Aszód Városi Kulturális Központ

 

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Aszód Városi Kulturális Központ 
Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény

néprajzos, muzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2170 Aszód, Szontágh lépcső 2.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben rábízott gyűjtemények gondozása, feldolgozása. Részt vesz az intézménnyel kapcsolatos pályázatok előkészítésében, lebonyolításában. Az egyéni munkatervében foglaltaknak megfelelően tudományos kutatást folytat. Ennek keretében feldolgozza a gyűjteményét alkotó műtárgyakat, illetve a múzeum gyűjtőterületéhez (Galga-mente) kapcsolódó néprajzi kutatómunkát végez. Eredményeit szakmai fórumokon publikálja. A gyűjteményéhez és szakterületéhez kapcsolódó kiállításokat rendez. Részt vesz az intézmény közművelődési , múzeumpedagógiai tevékenységében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, Néprajz,

•         Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,

•         Néprajzos munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 •         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

 

Elvárt kompetenciák:

•         határozott döntési képesség

•         önálló, precíz munkavégzés

•         Kiváló szintű problémamegoldó képesség

•         csapatszellem

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         végzettséget igazoló dokumentumok másolata

•         szakmai önéletrajz

•         publikációs jegyzék

•         sikeres pályázat esetén- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Aszód Városi Kulturális Központ címére történő megküldésével (2170 Aszód, Kossuth L. utca 72. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: néprajzos, muzeológus.

 

•         Személyesen: Tóth Zsuzsanna, Pest megye, 2170 Aszód, Kossuth L. utca 72.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.aszod.hu - 2019. április 5.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Közalkalmazotti munkakörre vonatkozó kinevezés esetén a kinevezés az alap közalkalmazotti jogviszony szerinti munkakörre -a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése szerint- (4) bekezdésben foglaltak kivételével- 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

Hírlevél

Nyitvatartás

Városi Könyvtár
hétfő, kedd, csütörtök,
péntek 10-18
szombat 9-13
szerda, vasárnap zárva

 

Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
nyári nyitva tartás
április 1-október 31.
hétfő - péntek 8-16
szombat 9-15
vasárnap zárva

téli nyitva tartás
november 1-március 31.
hétfő – péntek 8–16
szombat – vasárnap zárva

ünnepi nyitva tartás
március 15., augusztus 20., október 23.
8-16