Aktuális hírek

Vankóné Dudás Juli 100

Február 16-án 16:00-tól szeretettel várjuk Önöket Vankóné Dudás Juló születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett kiállítással egybekötött könyvbemutatóra. Helyszín: AVKK Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Galériája. | > |

Eseménynaptár

Látogatás, Belépőjegy árak

Belépőjegy árak  

– Teljes árú jegy: 600 Ft

– 50 %-os kedvezményes jegy: 300 Ft

Kiterjesztve az Európai Gazdasági Térségből érkezőkre (EU, Norvégia, Izland, Lichtens­tein, Svájc)

1. 6 – 26 év közötti személyek

2. 62 – 70 év közötti személyek

3. Amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér és annak a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő)

4. Amennyiben a társadalmi nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18 § (2a) bekezdése szerint öregségi teljes nyugellátásban részesül. 


– Ingyenes belépésre jogosultak:

Kiterjesztve az Európai Gazdasági Térségből érkezőkre

1. Kiskorúak 6. életévük betöltéséig.

2. Fogyatékossággal élők + jogosultanként 1 fő kísérő

3. A legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagjai (Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület, Magyar Könyvtárosok Egyesülete,  Magyar Levéltárosok Egyesülete)

4. A miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik, valamint a nemzetközi szerződések alapján erre jogosultak (pl. ICOM, ICOMOS)

5. A közoktatásban dolgozó pedagógusok az adott tanévre érvényesített pedagógus igazolván­nyal.

6. Aki a 70. életévét betöltötte.

7. A hónap első vasárnapján a 26. életévüket be nem töltött személyek

8. A hónap első vasárnapján az a személy, aki 18. év alatti személyt kísér és annak a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).

9. Bárki Magyarország Nemzeti Ünnepein: március 15., augusztus 20., október 23.

10. A Csengey Gusztáv Általános Iskola osztályai és a Városi Óvoda csoportjai

 

Tárlatvezetés: (1 csoport maximum 30 fő): 3000 Ft A tárlatvezetés megrendelőlapja innen tölthető le.

Múzeumpedagógiai foglalkozás (1 csoport maximum 20 fő): 800 Ft/fő (A múzeumi belépő árát tartalmazza.) A múzeumpedagógiai foglalkozás megrendelőlapja innen tölthető le.

Fotójegy: 300 Ft

Mozgókép felvétel jegye: Előzetes intézményvezetői engedély és megállapodás szerint.

Rendkívüli nyitvatartás díja (Nyitva tartási időn kívül nyitás): 2000 Ft

Kutatás: Előzetes intézményvezetői engedély alapján.

 

Kedvezmények fogyatékkal élők részére

A fogyatékosságukból fakadó terheik csökkentése érde­kében Aszód Város Kulturális Köz­pontja mindent megtesz azért, hogy a könyvtár, muzeális gyűjtemény hasz­nálatát a fogyatékkal élők számára is lehetővé tegye és megkönnyítse. Az esélyegyenlőség meg­teremtéséhez kedvez­ményeket is biztosít. Ennek érdekében mindazok számára, akik a 141/2000. számú Kormányren­delet 1. §. 1-7. bekezdése szerint súlyosan fogyatékosnak te­kinthetők 50 %-os kedvezményes be­iratkozási valamint belépési díjat határoz meg, részükre SF (súlyos fogya­tékkal élő) néven külön olvasói kategóriát hoz létre. Ebbe a kategóriába azok az olva­sók, látogatók so­rolhatók be, akik igazolni tudják, hogy a 141/2000. sz. Kormányrendelet hatálya alá tartoz­nak. Az igazolás történ­het orvosi igazolással, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szak­értői Intézet minősítésével vagy bármely fogyatékosok érdekvédelmi szervezetéhez való tar­tozást igazoló érvényes tagsági ok­mánnyal (pl. Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szö­vetsége, Siketek és Nagyothallók Or­szágos Szövetsége, stb.). A súlyos fogyatékkal élő sze­mély a kedvezményeket 14 éven felüli meg­bízottja útján is igénybe veheti. Egyéb rendelkezés: a beiratkozási díjkedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe, a díj­kedvezmények nem vonhatók össze.

Az intézmény szolgáltatásai az általános for­galmi adót, az ÁFA-t is tartalmazzák.

Hírlevél

Nyitvatartás

Városi Könyvtár
hétfő, kedd, csütörtök,
péntek 10-18
szombat 9-13
szerda, vasárnap zárva

 

Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
nyári nyitva tartás
április 1-október 31.
hétfő - péntek 8-16
szombat 9-15
vasárnap zárva

téli nyitva tartás
november 1-március 31.
hétfő – péntek 8–16
szombat – vasárnap zárva

ünnepi nyitva tartás
március 15., augusztus 20., október 23.
8-16