Aktuális hírek

Vankóné Dudás Juli 100

Február 16-án 16:00-tól szeretettel várjuk Önöket Vankóné Dudás Juló születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett kiállítással egybekötött könyvbemutatóra. Helyszín: AVKK Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Galériája. | > |

Eseménynaptár

Kutatási engedély

 

A kérelmhez kitöltendő adatlap letöltéséhez kattintson IDE.

 

Kutatószolgálati Szabályzat


Aszód Város Kulturális Központja a  47/2001. (III. 27.) a muzeális intézményekben folytatható kutatásról szóló kormányrendelet és 2012. évi CLII. törvény 37/A §, 42 §- aiban meghatározottak alapján ingyenes kutatói szolgálatot tart fent.
Kutatásnak minősül minden a gyűjteményekben végzett tudományos vizsgálat, adatgyűjtés és információszerzés – függetlenül attól, hogy a kutatás vagy a publikáció a konkrét anyag közlésére, felhasználására vagy csak a belőlük szerzett információk, adatok, következtetések felhasználására irányul.
Az intézmény gyűjteményében kutathatnak a hazai és külföldi társintézmények tudományos munkakörben dolgozó munkatársai, a hivatásszerűen vagy hivatalból kutatónak minősülő személyek, illetve más természetes és/vagy jogi személyek.
A gyűjteményekben nyilvántartott anyag kutatása engedélyhez kötött.
Kutatási engedélyt az intézmény igazgatójától írásban kell kérni. Az engedély megadásáról az igazgató dönt és írásban értesíti a kutatót a döntésről.
A kutatási engedély csak a megjelölt személynek, a megjelölt témára vonatkozó, kutatási korlátozás alá nem eső gyűjteményi anyagra, illetve annak segédleteire terjed ki.
A kutatási engedély a kiállítás keltétől legfeljebb 12 hónapig érvényes, meghosszabbítását írásban kell kérvényezni.
A kutató az intézmény kutatószolgálati rendjét betartva, a megjelölt kutatónapokon a gyűjteménykezelővel egyeztetve végezheti a kutatást.
A kutató a kutatás alkalmával „Kutatási lapot” tölt ki adataival, a kutatási témájának megadásával, amelyre rávezetésre kerül a kutatásra összeállított gyűjteményi anyag a megfelelő jelzetekkel.
A gyűjteményi tárgyak kutatására és tanulmányozására csak az intézmény erre a célra kijelölt és rendelkezésre bocsátott helyiségében, felügyeletet ellátó személy jelenlétében, illetve közreműködésével lehetséges. A kutató az általa kutatott anyag rendjét, sorrendjét, állapotát stb. nem változtathatja meg.
Az anyagot bármi módon rongálni, feszegetni, kapargatni, elemeire szétszedni, ütögetni, ráragasztani, ceruzával, tollal jelzéseket tenni, a dokumentumok szövegébe belejavítani, azokba jelzést tenni, aláhúzni, rárajzolni, sarkait behajtani, összegyűrni, azon írni vagy velük bármilyen szabálytalan műveletet végezni szigorúan tilos!
A kutató a kutatás során használhat saját tulajdonú technikai eszközöket (pl. laptop, notebook, írógép, magnetofon), amelyek a kutató munkáját segítik vagy egyszerűsítik. (Ez a lehetőség nem vonatkozik a reprodukálást szolgáló, egyébként díjazással járó eljárásokra, illetve a technikai eszközökre, pl. szkennelés, fényképezés fényképezőgéppel vagy telefonnal, filmfelvétel, videofelvétel stb.)
A kutató szolgáltatási díjak ellenében reprodukciót (fénymásolat, fényképezés, szkennelés) kérhet arról a gyűjteményi tárgyról, amelynek kutatásához engedélyt kapott.
A kutató tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott anyaggal kapcsolatos tulajdonosi és szerzői jogokhoz kapcsolódó kötelezettségeket be kell tartania:   -  szerzői joghoz kötött és jogdíjas anyagok kutatásához vagy közléséhez a jogok tulajdonosától engedélyt kell kérni,   - publikációk esetén a forrást az előírt módon pontosan meg kell jelölni, - a kutató a kutatása eredményéről Aszód Város Kulturális Központ számára tájékoztatást nyújt, publikációk esetén a megjelent könyv, kiadvány 1 példányát megküldi.
A gyűjteményi anyag kutatás céljából nem kölcsönözhető az intézményből nem vihető el.

Hírlevél

Nyitvatartás

Városi Könyvtár
hétfő, kedd, csütörtök,
péntek 10-18
szombat 9-13
szerda, vasárnap zárva

 

Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
nyári nyitva tartás
április 1-október 31.
hétfő - péntek 8-16
szombat 9-15
vasárnap zárva

téli nyitva tartás
november 1-március 31.
hétfő – péntek 8–16
szombat – vasárnap zárva

ünnepi nyitva tartás
március 15., augusztus 20., október 23.
8-16