Aktuális hírek

Vankóné Dudás Juli 100

Február 16-án 16:00-tól szeretettel várjuk Önöket Vankóné Dudás Juló születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett kiállítással egybekötött könyvbemutatóra. Helyszín: AVKK Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Galériája. | > |

Eseménynaptár

Könyvtár-pedagógia

A könyvtár használatának elsajátítása segítheti a tanulók információgyűjtését, olvasóvá nevelését. Cél azon ismeretek összehangolása, amelyeket eddigi tanulmányaik során sajátítottak el a gyerekek a könyvekről. Tudatosuljon bennük a szellemi alkotások védelmének és megőrzésének fontossága. Olvasmányaik megválasztásánál érdeklődési körén belül tudjanak dönteni, választani az igényesség szempontjait is figyelembe véve. Gyakorolják, bővítsék ismereteiket a szabadpolcon való eligazodásban. Képesek legyenek életkoruknak megfelelően egy probléma megoldásához szükséges dokumentumok felismerésére, felkutatására. Használják a katalógusokat. Ismerjék fel az információkhoz való hozzáférés lehetőségeit. Tudjanak választani különböző könyvtártípusok közül.

1. osztály

A könyvtár fogalma, rendje. Eligazodás a gyermekkönyvtárban. A használat szabályai.

2. osztály

A szabadpolc és a kézikönyvtár fogalma, a kölcsönzés szabályai. Gyermeklexikonok, enciklopédiák használata.

3. osztály 

A kézikönyvtár használata, információgyűjtés lexikonokból, enciklopédiákból. Kézikönyvek önálló kiválasztása, használata.

4. osztály

Az információ fogalma, az információhordozók megkülönböztetése. Könyvek és időszaki kiadványok használata, annak szabályai. A könyvtár szerepe az információszolgáltatásban. 

5. osztály 

Az információ fogalmának, dokumentumtípusoknak megismerése. Könyvek csoportjai tartalmuk alapján. A könyvtár rendjének megismerése, kiigazodás a részlegekben. Információ, információhordozók és ezek változásai az idő folyamán. A könyv részei, kötött és fűzött könyv összehasonlítása, a címlap adatainak megnevezése. Könyvek fajtáinak megnevezése, tartalma, helyük a könyvtárban.

6. osztály

Az időszaki kiadvány fogalmának fajtáinak, jellemzőinek megismerése. A könyvtár fogalma, rendje. Könyvtári tájékoztató eszközök. Az időszaki kiadvány fogalma, típusai időszakosság és téma szerint. Jellegzetességek: fejléc, borítófedél, impresszum, vezércikk, tartalom. A könyvtár fogalma, könyvek csoportosítása a könyvtárban. Szakjelzet, betűrendi jel.

7. osztály 

A különböző könyvtártípusok jellemzői, az OSZK funkciója. A különböző gyűjtőkörű könyvtárak funkciói, jellemzői. Az OSZK feladatai. Régi könyvtárak megismerése, megnevezése. A katalóguscédula tartalmának megismerése, összehasonlítása a könyvek adataival. Tájékozódás a könyvtárban. A kézikönyvtár fogalma, funkciója, tartalma, a kézikönyvtár használata, jegyzetelés.

8. osztály

Az információkhoz való hozzáférés lehetőségei, feltételei. A könyvtárközi kölcsönzés, mikor, milyen esetekben használhatják ki ennek lehetőségét. Az információgyűjtés technikájának elsajátítása. Az információ gyűjtéshez szükséges eszközök használata, Internet a könyvtárban. Katalógusok használata, kézikönyvek. A könyvtárközi kölcsönzés igénybevételének szabályai, lehetőségei, fontossága. Tájékozódás, adatgyűjtés. Az anyag feldolgozása, jegyzetkészítés. A gyűjtött információk formába öntése.

 

Hírlevél

Nyitvatartás

Városi Könyvtár
hétfő, kedd, csütörtök,
péntek 10-18
szombat 9-13
szerda, vasárnap zárva

 

Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
nyári nyitva tartás
április 1-október 31.
hétfő - péntek 8-16
szombat 9-15
vasárnap zárva

téli nyitva tartás
november 1-március 31.
hétfő – péntek 8–16
szombat – vasárnap zárva

ünnepi nyitva tartás
március 15., augusztus 20., október 23.
8-16