Aktuális hírek

Magtól a kenyérig

Új időszaki kiállítás, mely a betakarítási munkálatokba enged bepillantást a Galga-mentén az elmúlt bő száz évben. | > |

Eseménynaptár

Gondnok

Aszód Városi Kulturális Központ

 

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Aszód Városi Kulturális Központ

gondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 72.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Teremberendezés, kisebb javítási feladatok az intézményben, fűnyírás, kisebb kerti munkák elvégzése, gépek, berendezések karbantartása. Részvétel a raktári tárgyak állagmegóvásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés,

 

•         Magyar állampolgárság

•         Büntetlen előélet

•         Cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         Gondnoki vagy karbantartói munkakörben szerzett tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz

•         Végzettséget igazoló dokumentumok másolatai

•         Felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez a pályázat elbírálási eljárásának lefolytatásáig, illetve sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti jogviszony létrejöttéig.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodó Beáta nyújt, a 06-30-216-3667; 06-28/400-606 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Aszód Városi Kulturális Központ címére történő megküldésével (2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 72. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2019 , valamint a munkakör megnevezését: gondnok.

vagy

•         Elektronikus úton Bodó Beáta részére a bodo.beata@avkk.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Bodó Beáta, Pest megye, 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 72. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a munkáltató jogkör gyakorlója bírálja el. A pályáztató fenntartja magának azt a jogot is, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Közalkalmazotti munkakörre vonatkozó kinevezés esetén a kinevezés az alap közalkalmazotti jogviszony szerinti munkakörre -a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése szerint- (4) bekezdésben foglaltak kivételével- 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Hírlevél

Nyitvatartás

Városi Könyvtár
hétfő, kedd, csütörtök,
péntek 10-18
szombat 9-13
szerda, vasárnap zárva

 

Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
nyári nyitva tartás
április 1-október 31.
hétfő - péntek 8-16
szombat 9-15
vasárnap zárva

téli nyitva tartás
november 1-március 31.
hétfő – péntek 8–16
szombat – vasárnap zárva

ünnepi nyitva tartás
március 15., augusztus 20., október 23.
8-16