Aktuális hírek

Vankóné Dudás Juli 100

Február 16-án 16:00-tól szeretettel várjuk Önöket Vankóné Dudás Juló születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett kiállítással egybekötött könyvbemutatóra. Helyszín: AVKK Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Galériája. | > |

Eseménynaptár

A színészkaland

Az I. "Galga-menti" Helytörténeti Vetélkedő I. fordulójának egyik feladata a középiskolás korosztálynak így hangzott: Írjatok egy max. 3 perces jelenetet Petőfi egy napja Aszódon címmel. Mint korábban jeleztük, kiemelkedő munkák születtek e feladat kapcsán, melyeket itt közlünk.

Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium Fodor Nikolett, Pintér Letícia és Rajta Fanni munkájának címe

A színészkaland

Koren István Borcsa kisasszonnyal beszélget az iskola tantermében.

Koren: Maga, kisasszony, nagyon rossz hatással van Petrovicsra, egyre jobban a színészet felé vagy magához – húz a szíve. Az apja pedig emiatt hozta el Pestről. Mintha a tanulmányaival is gondok lennének, ezt a vándorszínészek közelségének tudom be. A direktor úrral is beszélni fogok. Borcsa kisasszony! E deák eme iskolában megalapozhatja a jövőjét, kérem ne vegye el tőle ezt a lehetőséget!

Borcsa (kissé megsértődve): Ez az ifjú valóban jobban tenné, ha itt maradna, de én nem parancsolhatok néki. Ha ezt látja végzetéül, akkor teljesedjék is be!

Hirtelen Petrovics Sándor lép be a terembe, rögtön megérzi a feszültséget a két fél között.

Petrovics (meglepődve): Borcsa kisasszony, maga hogy kerül ide?

Borcsa: A te érdekeid képviseletében jöttem, hogy követhesd az álmaidat!

Koren (Borcsához): Nem veszed észre, hogy ez a legény lázadásra akar buzdítani?

Petrovics (kicsit ingerülten, színpadiasan): Most legyen enyém a szó, Borcsa kisasszony, fáradjon ki, mint férfi a férfival szeretnék beszélni professzorommal!

Borcsa meglepődve, kicsit megszeppenve távozik.

Petrovics: Lektorom! Fontos bejelenteni valóm van. Már régóta az az álmom, hogy színésszé váljak, itt van reá a megfelelő alkalom, hiszen itt állomásoznak a vándorszínészek, de lassan tovahaladnak, és ígéretük szerint én is velük tarthatnék. Ezért kérem, adja ki bizonyítványom, és eresszen a magam által választott utamra.

Koren (rövid gondolkodás után): Emlékszem, mikor apád beíratott, azt mondta, nagyon kedves számára és feleségének eme hely, persze vele ezt szlovákul beszéltük – én pedig ígéretet tettem, hogy ezután is kedves marad az emlék, és vigyázni fogok rád. Nagy hibát követnék el, ha utadra engednélek.

Petrovics: Ez nem igazság! Nekem mindig mindenki megmondja, hogy mit csináljak, és mit nem tehetek meg! Amióta eszemet tudom, szabadságra vágytam, és nem börtönre. Habár apám átka, s anyám könyűi lesznek útitársaim, mégis ezt választom, csak ezt választhatom.

Miközben Petrovics álmait mondá el, Koren idegesen megfogja karját, és berángatja a tanári szobába.

Koren: Itt legalább lesz időd gondolkodni, te ostoba fajankó!

A tanár levelet kezd írni, az öreg Petrovicsnak fia szándékairól.

Koren (féli magának mondja): Igen tisztelt uram! Szomorúan tudatom Önnel, hogy Sándor fia azt az ostoba tervet vette fejébe...

Az ifjú Petrovics magában: A színészek már messze járnak, és én nagy és szent esküt mondék itt, börtönömben, hogy életemnek egy fő célja lesz, s ez: a zsarnokság ellen küzdeni.


Hozzászólások

Nincs hozzászólás!


A hozzászólása moderálásra várakozik!
DTDrP

Hírlevél

Nyitvatartás

Városi Könyvtár
hétfő, kedd, csütörtök,
péntek 10-18
szombat 9-13
szerda, vasárnap zárva

 

Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
nyári nyitva tartás
április 1-október 31.
hétfő - péntek 8-16
szombat 9-15
vasárnap zárva

téli nyitva tartás
november 1-március 31.
hétfő – péntek 8–16
szombat – vasárnap zárva

ünnepi nyitva tartás
március 15., augusztus 20., október 23.
8-16