Aktuális hírek

Vankóné Dudás Juli 100

Február 16-án 16:00-tól szeretettel várjuk Önöket Vankóné Dudás Juló születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett kiállítással egybekötött könyvbemutatóra. Helyszín: AVKK Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Galériája. | > |

Eseménynaptár

Bemutatkozás

"Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Barátaim!

Engedjék meg, hogy megköszönjem Önöknek jelenlétüket, hogy végigjárták velünk ezt az utat, dacolva az időjárással. Manapság mikor egyre többen tolonganak az általános elhülyülés roppant országútján, mindenképpen köszönetet érdemel az, aki a kultúra hívó szavára igent mond. A mai este fő feladata, hogy egy újonnan létrejött intézmény bizalommal és reménységgel megrakott szekerét meglökjük útjára indítsuk.

Az intézmény neve: Aszód Városi Kulturális Központ.

Aszód Város Könyvtára, Petőfi Múzeum, valamint a Korona Ház. Mellérendelő viszony,

Nem alárendeltje egyik a másikának, nincs első az egyenlők között. Dolgozzék valaki bármelyik tagintézetben, egyformán kell osztania az odafigyelést a törődést, hiszen egy közös intézmény szekerét toljuk, ki egyik, ki a másik oldalon.

A feladatokról említenék néhány passzust.

Merőben más feladata van ― a sok közös feladat mellett ― egy közművelődési intézménynek egy Galga-menti kisvárosban, mint mondjuk a kelenföldi lakótelepen.

Nem csak a földrajzi értelemről van szó. A Galga völgye egy jól elhatárolható markáns életet élő néprajzi tájegysége hazánknak. A Galga menti népviselet, népzene, népszokások és a számos, e tájegységhez tartozó hagyomány mind-mind arra kötelezi az itt működő intézményeket, hogy lehetőségükhöz mérten ápolják, gondozzák annak emlékét. Itt szeretném megemlíteni a velünk egy épületben működő PAMI, kik ebben a munkában példát mutatnak. A térségben működő közgyűjteményeknek pedig „kötelességük”, hogy a népművészeti értékeket, a tájegység történelmét legjobb tudásuk szerint kutassák, feltárják, és szakszerű rendben megőrizzék azt az utókornak.

A települési környezet után meg kell határozni annak a városnak a jellegét, küldetését, ahol már a kőkori ember is megtalálta számításait, élhető lakókörnyezetét. Sok címet vettek már el a várostól, azonban az iskolavárosi címet sosem tudta semmilyen hatalom megkérdőjelezni. Az iskolaváros, és a lakosságban lévő nagyszámú értelmiség jelenléte, megköveteli egy igényes, sokszínű kulturális intézmény létét. Földrajzi adottságai miatt Aszód sosem volt és sosem lesz ipari város. Ennek végső reményei, ha mondhatom stílusosan, az 1920-as években felszámolt Magyar Lloyd Repülőgép és Motorgyár Rt.-vel szálltak el végleg.

Az aszódi középfokú oktatást a Pest megyei esperesség megalakulása után 1728-tól számolhatjuk, az elemi iskolai oktatás már korábban is létezett. Ennek a középfokú iskolának, a schola latinának volt tanulója Alexander Petrovics, Petőfi Sándor is.

A város igen színes, sokrétű kulturális múlttal büszkélkedhet.

A mezőváros legrégebbi egyesülete, az Aszódi Olvasó Egylet. Ennek alakulása 1835-re tehető. Az egylet már üzemeltetett könyvtárat, rendszeresen járatta az „időközi lapokat”, valamint könyvtárnokot foglalkoztatott. Később az egylet beolvadt az Aszódi Polgári Körbe.

Könyvtári ellenőrt is alkalmaztak! A korabeli dokumentumokból kiderül, hogy már akkor külön helyiségben lévő olvasótermet alakítottak ki a könyvtár számára, és már működött a kölcsönzés intézménye is: napi 10 osztrák krajcárért cserében. Hadd idézzek egy rövid, célként megfogalmazott passzust a XIX. században kelt alapszabályból. Teszem ezt mindazért, mert az akkor megfogalmazott célok kiállták az idő próbáját, a mai napig érvényesek, s jó néhány könyvtár tűzhetné mai is a küldetésnyilatkozatának zászlajára.

„1.§. …a társadalmi élet, szellemi művelődés és jótékony célok előmozdítása, mely is elérhetik a folyamatosan járandó időszaki politicai és szépirodalmi lapok, valamint ezen Kör anyagi körülményeihez képest beszerzendő legjelesebb magyar és külföldi írók műveinek olvasása, továbbá a tagok által fizetendő évenkénti díjak egy részének amennyiben azok a kiadásokat fedeznék jótékony célra fordítása által.”

„...anyagi körülményeihez képest gyarapítja könyvtárát, mely tagok rendelkezésére áll;

rendes közérdekű szépirodalmi vagy szakfelolvasásokat, társas estélyeket és mulatságokat (tart)”

Ma ezeket úgy fogalmaznánk meg, hogy állománygyarapítás, tagdíj, író-olvasó találkozó rendezvény- vagy művelődésszervezés, kurrens időszaki kiadványok stb.

Ennek az „intézménynek” a működése folyamatosnak tekinthető egészen az 1945-ös föloszlatásáig, ez több mint 100 év!!!

Az intézmény másik alappillére az 1958. május 11-én megnyíló, korábban járási tájgyűjteményként működő múzeum.

Kerek ötven esztendő után ― amit a múzeum a megyei szervezet irányítása alatt töltött ― került Aszód város fenntartásába. Így a 2012. esztendő a város és a múzeum jövőjének szempontjából mérföldkőnek számít. Azon túl, hogy újra járási központ lett Aszód az év másik nagy eredménye szerintem, hogy a múzeum szakmai irányítása végre a város, és azon belül is az intézmény kezébe került. Úgy gondolom, hogy egy „távoli” irányítás, vezetés legyen az bármilyen gondos és szakmailag megalapozott, nem tudja hozzátenni azt az aprónak tűnő kicsi pluszt, amit a helyben élők lelke adhat hozzá. Az üzleti életben talán lehet működtetni egy céget pusztán üzleti alapon. Azonban egy köz számára létrehozott intézmény fabatkát sem ér a lélek nélkül.

A városi múzeum „hazatérésével” végre megnyílt a lehetőség, hogy a város két kulturális intézménye, immár egyesült erővel teremtse meg városunkban a tartalmas kikapcsolódás lehetőségeit. Legyen szó tudományos munkáról, vagy „csak” egy közérzetjavító kiállításról. Az életminőség emelése észrevétlenül hat ki mindennapjainkra.

Úgy gondolom, hogy amelyik könyvtár, múzeum még nem kezdte el, annak nagyon gyorsan hozzá kell látni a berögzült téveszmék, sztereotípiák lerombolásához. A könyvtár tekintetében idealisztikus képben jelenik meg egy vastag szemüveget viselő, kissé görnyedt hátú könyvtáros az amúgy is lomha mozgású intézményben, aki ideje nagy részét egy kényelmes fotelben tölti könyvolvasással. De nincs ez másként a múzeumban sem. Természetesen a vitriolszagú csendben törött cserépdarabokat törölgető muzeológus horgolt pulóvere és kis ecsete szintén maradhat a szűklátókör tárházában. Az elmúlt évtizedek nyugalmat árasztó szakmai biztonsága sikeresen táplálta a tohonya maradiság farkasétvágyát. Ennek az idealisztikus képnek a lerombolásához is segíthet egy friss, „fiatalos” arculat, amely jelleget, egyéniséget adhat az intézménynek és úgy gondolom, hogy sokszínű feladatvállalással sikeren bizonyítható, igazolható a kulturális központ létjogosultsága.

A város és a térség történelmi és kulturális gyökerei biztosítják azt az atmoszférát, amely kellően inspirálhat minden a térségben dolgozó közgyűjteményi és közművelődési intézményt. Tálcán kínálják a lehetőséget egy tartalmas komoly néprajzi értékekkel bíró helytörténeti gyűjtemény kialakításához. Hasonló adottságokkal bírnak, hasonló helytállást és tartást kívánnak meg maguk az épületek is, amelyek otthont adnak az intézménynek, gondoljunk csak a Korona Szállodára – Aszódi Casinóra, Petőfi egykori iskolájára az evangélikus latin gimnáziumra, vagy az egykori járási központnak helyet adó főszolgabírói épület. Üzenetük ennyi év távlatából is egyértelmű. Mondhatnánk a múlt kötelez. Több, mint 110 év szakmai munkáját, ha az előbb említett XIX. századi munkásságot is belevesszük, akkor több mint 220 esztendő szakmai munkásságát kaptuk örökségül, azonban nem szabad elfelejteni, hogy ránk most elsősorban az építkezés vár. Az elmúlt esztendők bebizonyították, hogy a lélektelen vezetésnek is hatalmas ereje van. Mintha a széltől fütyülő pusztán kellene építeni kártyavárunkat. Szerencsére, találtunk egy szélcsendes helyet, ahol hozzáfoghatunk az építkezéshez.

Most szeretném bemutatni név szerint a központ jelenlegi dolgozóit: először a hölgyek alfabetikus sorrendben

Adoryán Emese, Fuferenda Mihályné - Ibolya, Harkai Béláné – Berta, Nagy Judit

az urak: Asztalos Tamás, Benkó Norbert, Klamár Balázs.

Végezetül arra szeretném kérni Önöket, hogy fogadjanak el egy áldomásra szánt kispoharat tőlünk, segítsenek együtt elindítani a mondandóm elején említett szekeret.

Nem feltétlenül a medve bőrére, bár tehetjük ezt is, magam inkább a költőt idézném:

„19-re is húzunk néha lapot, úgy szeretnénk élni akárcsak a nagyok.”

Egészségükre."

Odler Zsolt, intézményvezető

(Elhangzott 2013. március 15-én.)

Hírlevél

Nyitvatartás

Városi Könyvtár
hétfő, kedd, csütörtök,
péntek 10-18
szombat 9-13
szerda, vasárnap zárva

 

Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
nyári nyitva tartás
április 1-október 31.
hétfő - péntek 8-16
szombat 9-15
vasárnap zárva

téli nyitva tartás
november 1-március 31.
hétfő – péntek 8–16
szombat – vasárnap zárva

ünnepi nyitva tartás
március 15., augusztus 20., október 23.
8-16